Новости в Visual Studio 2008 beta 2

Наскоро Microsoft представиха последните версии на Visual Studio 2008 и .NET 3.5 beta 2. Visual Studio 2008 можете да изтеглите от тук, а умалената експрес версия от тук. Важно е да отблежим, че новите версии можете да инсталирате съвместно с по-старата VS 2005.

Ето и някои от последните нововъведения в Visual Studio 2008:

Поддръжка на Multi-Targeting – VS 2008 ви дава възможност да създавате приложения предназначени за различни версии на .NET Framework. Лесно може да се превключва от една версия на друга.

VS 2008 Web Designer и поддръжка на CSS – в тази версия е включен подобрен HTML web designer. В него се поддържат ‘двоен’(сплит) изглед, внедрени една в друга master pages, и подобрена CSS поддръжка.

css Новости в Visual Studio 2008 beta 2

ASP.NET AJAX и поддръжка на JavaScript – в .NET 3.5, ASP.NET AJAX е внедрен, както и са добавени нови функционалности като UpdatePanel с WebParts, поддръжка на WCF за JSON, и редица други подобрения по бързодействието. VS 2008 има и увеличена поддръжка относно интегрирането на JavaScript и AJAX в приложенията. Новото студио се отличава с подобрен Intellisense, който дори работи при включени външни JavaScript файлове.

js Новости в Visual Studio 2008 beta 2

Езикови подобрения и LINQ – новите компилатори на VB и C# имат доста подобрения относно функциите на езиците. Това основно се забелязва при LINQ(language integrated query) който добавя нови възможности при заявки и работа с данни. Ето и някой от подобренията налични в C#:
o Automatic Properties, Object Initializer and Collection Initializers
o Extension Methods
o Lambda Expressions
o Query Syntax
o Anonymous Types
lambda Новости в Visual Studio 2008 beta 2

Подобрен достъп до данни чрез LINQ към SQL
LINQ към SQL е внедрен OR/M (object relational mapper) в .NET 3.5. Той ви дава възможност да правите заявки чрез LINQ, както и да редактирате/изтривате и вмъквате нови записи. LINQ към SQL напълно поддържа транзакции, изгледи и запазени процедури.

dataaccess Новости в Visual Studio 2008 beta 2

Това са само някои от многото подобрения представени в новата версия. Дотук всичко е добре, но лично за мен остават отворени въпросите:
– Ще успеят ли да разработят всичките езикови подобрения и за Visual Basic?
– Ще успеят ли до Февруари 2008 да са готови с крайната версия?


One thought on “Новости в Visual Studio 2008 beta 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *